Беларуская мова і літаратура.

Факультатыўныя заняткі ў 8 класе “Гэты няпросты просты сказ”

Мова як сродак зносін паміж людзьмі ў грамадстве знаходзіць сваё матэрыяльнае выражэнне ў сказах. Толькі ў сказах дзякуючы камунікатыўнай мэце актуалізуюцца, набываюць сэнсавую дакладнасць і выразнасць словы і формы. Таму сказу як мінімальнай функцыянальнай адзінцы надаецца выключнае значэнне ў школьным курсе беларускай мовы.

Читать всю статью


Урок беларускай мовы ў 6 класе

Прыметнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма

Читать всю статью


Віктарына “Хуткапрамаўлянкі”

Развіццё пазнавальных здольнасцей вучняў, іх інтэлектуальных уменняў.

Читать всю статью
Каляндар юбілейных дат.

Каляндар юбілейных дат, якія будуць адзначацца ў 2014/2015 навучальным годзе, таксама міжнародныя святы i важныя даты.

Читать всю статью


Саветы да экзамену па беларускай мове

- для 9 классов

-для 11 классов


“Смак беларускай мовы”.

Учителем белорусского языка и литературы Иваненко Натальей Владимировной была организована выставка рисунков “Смак беларускай мовы”, посвященная Международному дню родного языка. В выставке приняли участие учащиеся 5 – 9 классов.

Читать всю статью


Моўны турнір.

Cістэматызаваць вывучаны матэрыял, развіваць звязнае маўленне вучняў, уменне дакладна, лагічна і паслядоўна фармуляваць свае думкі; выхоўваць любоў да роднай мовы, цікавасць да прадмета. Из опыта учиеля Иваненко.

Читать всю статью


Тэхналогія развіцця крытычнага мыслення на ўроках беларускай мовы і літаратуры.

Альтэрнатыўны тэст –цікавы і займальны прыём этапу выкліку, калі класу прапануецца па яшчэ не вывучанай новай тэме паслухаць ланцужок правільных і памылковых сцвярджэнняў, з якіх пазней вучні выберуць толькі тыя, што адпавядаюць сапраўднасці. Из опыта учиеля Иваненко.

Читать всю статью


“Падагульненне вывучанага аб арфаграфічных нормах”.

Стварыць умовы для падагульнення і сістэматызацыі ведаў вучняў аб арфаграфічных нормах; садзейнічаць фарміраванню культуры вуснай і пісьмовай мовы вучняў; зацікавіць асобай і творчасцю Максіма Багдановіча.. Из опыта учиеля Иваненко.

Читать всю статью


Родная мова.

Родная мова – галоўная з усіх навучальных прадметаў у школе… яна, родная мова, - акно ў свет, у пазнанне яго, у авалоданне выпрацаванай чалавецтвам культурай, здабыткамі навукі, у пазнанне людскога шчасця, святаў, барацьбы і перамог чалавецтва, усталявання хараства і гуманізму на зямлі. Без роднай мовы няма школы, няма народнай адукацыі для народа....Из опыта учиеля Иваненко.

Читать всю статью